top of page
 • Foto van schrijverGino Vermeulen

De overname van een horecazaak: waar moet u op letten?

Er komt heel wat kijken bij een overname van een horecazaak. Een van mijn taken als horecaconsultant is u hierbij te begeleiden.


Door mijn jarenlange ervaring in de horecawereld heb ik de nodige connecties verzameld om toekomstige horecaondernemers aan een zaak te helpen.


Ik ben geen makelaar – dat wil ik wel even duidelijk stellen – maar ik kan u wel in contact brengen met horecaondernemers die hun zaak willen overlaten.


Om u alvast op goede weg te helpen geef ik u graag enkele tips.

Het ondernemingsplan


Het ondernemingsplan is het basisdocument om een zaak op te starten of over te nemen. In dit ondernemingsplan beschrijft u wie u bent, wat u drijft, hoe u uw toekomstige horecazaak wilt uitbouwen en welke strategieën u hiervoor wilt gebruiken.


Een ondernemingsplan is een document dat belangrijk is voor eventuele investeerders of partners. Het is echter net zo goed een leidraad voor u als toekomstige horecaondernemer.


De waardebepaling


De huidige eigenaar wil zoveel mogelijk uit zijn zaak halen. Als overnemer wilt u een zo interessant mogelijke prijs betalen. Dat is niet alleen in de horecawereld zo maar bij elke aan-of verkooptransactie.


De waarde van een horecazaak wordt voornamelijk gebaseerd op economische gronden. Als toekomstige koper zult u zich dan ook moeten verdiepen in de cijfers.


Vraag inzage in de cijfers over de meest recente jaren. Jaarrekeningen en belastingaangiften vormen hiervoor de basis.


Een andere belangrijk aspect waar u rekening moet mee houden is waar de waardebepaling precies over gaat. Wordt enkel het bedrijf verkocht of ook het pand?


Een overname van een horecazaak in een gehuurd pand


Bij een horecazaak die uitgebaat wordt in een gehuurd pand moet er bij de overname rekening gehouden worden met de inventaris en de goodwill.


Een goede inventarislijst omvat alles wat fysiek aanwezig is in de zaak - met uitzondering van bestek en ander kleingoed – en beschrijft ook duidelijk de beschikbare gegevens (merk, typenummer, jaar van aanschaf, ….) van deze voorwerpen. Ook eventuele bruikleengoederen en privéstukken horen hierop naar voren te komen.


De goodwill van een horecazaak is de meerwaarde van de horecazaak, bovenop de waarde van de inventaris. Het gaat dan om zaken zoals winstpotentieel, reputatie en klantenbestand.


Een overname van een horecazaak én pand


In dit geval wordt er, naast de waarde van de inventaris en de goodwill, ook gekeken naar de waarde van het pand. Deze waarde is afhankelijk van een aantal factoren: voldoet het pand aan alle (horeca)eisen, hoe is de ligging, hoe is de verhouding tussen verkoopoppervlakte en de algemene en dienstruimten, enz…


De waarde van het pand in verhouding moet staan tot de omzetmogelijkheden.


De leveranciers en afnameverplichtingen


Veel brouwerijen, maar ook wijn- of koffieleveranciers, sluiten met horecaondernemers een afnameovereenkomst voor een bepaalde periode af.


In deze afnameovereenkomsten wordt vaak een bepaling opgenomen dat men bij overname van de horecazaak deze leveranciers moet behouden. Als overnemer moet je dan ook de verdere looptijd van deze contracten respecteren.


Tot slot geef ik u graag nog een – beperkte – checklist mee van dingen waar u zeker rekening moet mee houden.


Checklist

 • Is de verkoper wel bevoegd te verkopen?

 • Verleent de verhuurder medewerking aan de verkoop?

 • Wat is de bestemming? Restaurant, brasserie, café, … Past dit bij het concept dat u zelf voor ogen hebt?

 • Hoelang loopt de huurovereenkomst nog?

 • Zijn de vergunningen in orde?

 • Zijn de activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

 • Zijn er verplichtingen qua leveranciers?

 • Bestaan er nog andere lopende contracten, zoals bijvoorbeeld onderhoudscontracten?

 • Loopt er een financiering bij een bank en gaat de bank akkoord met de overdracht?

 • Voldoet het pand aan de constructieve eisen qua bouwvergunningen, brandveiligheid, akoestiek, elektrische veiligheid, …

 • Hoe zit het met intellectuele eigendomsrechten zoals logo, huisstijl, de naam van de zaak?

 • Wat is het beleid van de gemeente? Zijn er in de toekomst beperkingen door het beleid van de gemeente, bijvoorbeeld beperking openingstijden?

 • Hoe zit het met terrasvergunningen?

Deze checklist is niet volledig. Heeft u nog specifieke vragen over het overnemen van een horecazaak? Als horecaconsultant help ik u hierbij graag verder. Aarzel vooral niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen als u erover nadenkt een horecazaak over te nemen.


Blijf op de hoogte


Als horecaconsultant volg ik uiteraard alle ontwikkelingen op de voet. Wilt u goed geïnformeerd blijven, schrijf u dan zeker in om op de hoogte te blijven of neem vrijblijvend contact met mij op.