• Gino Vermeulen

Hoe rendabel is het om uw terras te openen?

Als alles goed gaat zou de horeca vanaf 8 mei weer gedeeltelijk mogen openen. Binnen iets eten of drinken zal er op 8 mei zeker nog niet inzitten, maar buiten op het terras van een café of een restaurant zou dit in principe mogelijk zijn.


Toch is de kogel nog niet helemaal door de kerk. Aan een eventuele heropening van de terrassen hangt nog een aantal voorwaarden vast. Deze versoepelingen kaderen in wat het overlegcomité van 14 april ‘het buitenplan’ noemde.


Wil het overlegcomité scoren op Moederdag? Of werd er symbolisch gekozen voor de dag waarop 76 jaar geleden het einde van de Tweede Wereldoorlog in heel Europa werd gevierd? Een soort nieuwe ‘bevrijding’ zeg maar…


Wat er schuilgaat achter deze specifieke datum is niet bekend. Noch is bekend of deze versoepelingen wel daadwerkelijk zullen doorgaan.


Minstens 7 op de 10 mensen ouder dan 65 jaar moeten immers gevaccineerd zijn en de epidemiologische toestand moet het toelaten. Een van de graadmeters zal de bezetting van de coronabedden op de afdelingen intensieve zorg zijn. Met andere woorden: niets is zeker…


Lokale steun van steden en gemeenten


In afwachting van de heropening van de terrassen zijn heel wat steden en gemeenten zich al aan het voorbereiden. Zo willen ze voldoende ruimte aanbieden om terrassen te kunnen plaatsen, veel meer dan normaal het geval is.


Verwacht wordt dat er zeker tienduizenden extra vierkante meters terrassen bij gecreëerd zullen worden. Verschillende steden zullen straten tijdelijk verkeersvrij maken en markten en andere pleinen zullen door terrassen mogen ingenomen worden.


Op zich een mooi gebaar want hierdoor kunnen mensen beter gespreid worden en geven steden en gemeenten aan dat ze de lokale horeca willen steunen.


Wat met de steun van de overheid?


Volgens Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, is enkel ondernemen op de terrassen quasi onmogelijk. Hij pleit er dan ook voor dat de steun van de overheid voor de horeca behouden blijft.


Ook over de protocollen die de horeca zal moeten hanteren is er volgens hem nog te weinig duidelijkheid. Deze duidelijkheid is volgens hem nodig om te weten of het al dan niet rendabel is om enkel de terrassen te openen. Meer dan begrijpelijk uiteraard …


Nieuwe ondersteuningsmaatregelen


Op 15 april werden enkele verlengde en nieuwe ondersteuningsmaatregelen in het Staatsblad gepubliceerd. Deze zijn geen gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité op 14 april, maar betreft eerder genomen beslissingen.

  • Verhuurders die huur kwijtschelden van huurders die hun zaak verplicht moeten sluiten wegens de coronamaatregelen, krijgen een belastingvermindering van 30%. Deze maatregel is geldig voor de maanden maart, april en mei 2021.

  • Tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten worden gealigneerd op die in de inkomstenbelastingen. Concreet betekent dit dat het tarief zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. De btw-boete voor te late betalingen wordt verminderd van 15% naar 10%. Deze maatregelen gelden enkel voor het 2de kwartaal 2021.

  • Met ingang van 1 januari 2021 werd beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen. Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn 400 euro voor periodieke aangiften en 50 euro voor starters of eindejaaraangiften.

  • Het decembervoorschot in de btw wordt vanaf december 2021 definitief afgeschaft. Ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing wordt afgeschaft.

  • Voor de hotel- en logiessector komt er een vermindering van de RSZ bijdrage.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 6


Vanaf 16 april kunt u het ‘Vlaams Beschermingsmechanisme 6’ aanvragen. Dit is de Vlaamse premie om uw omzetverlies van de maand maart gedeeltelijk te kunnen opvangen.


Deze premie geldt voor ondernemingen die minstens 60% omzetverlies hebben geleden tussen 1 en 31 maart 2021. De steun bedraag 10% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. U kunt tot 15 mei 2021 hiervoor een aanvraag indienen.


Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen komt u meer te weten over deze steun en kunt u deze ook aanvragen.


Heeft u hierbij hulp nodig of heeft u vragen over andere steunmaatregelen, contacteer mij dan gerust.


Blijf op de hoogte


Als horecaconsultant volg ik uiteraard alle ontwikkelingen op de voet. Wilt u goed geïnformeerd blijven, schrijf u dan zeker in om op de hoogte te blijven of neem vrijblijvend contact met mij op. Wilt u nog meer tips, heeft u zelf goede ideeën die u wilt delen of wilt u op de hoogte blijven van alle maatregelen en plannen, sluit u dan zo snel mogelijk aan bij de besloten Facebookgroep Horeca na CORONA! Samen wordt het immers ietsje makkelijker om deze crisis te overwinnen.