• Gino Vermeulen

Belangrijke leiderschapskwaliteiten na corona

Volgens de laatste nieuwsberichten staat een heropstart van de horeca nog niet meteen op de agenda. Dit betekent echter niet dat u zich nog niet kunt voorbereiden op het ogenblik dat de horeca weer mag openen. Meer nog: het is belangrijker dan ooit om proactief te denken en aandacht te besteden aan hoe u als leider moet handelen om alles weer op de rails te krijgen.


Uw medewerkers zullen belangrijker dan ooit zijn als u wil dat uw heropstart succesvol verloopt. Er zal met heel wat zaken rekening moeten worden gehouden. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zullen strikt nageleefd moeten worden, zowel door uw medewerkers als door uw klanten. U zult ervoor moeten zorgen dat een horecabeleving alles overstijgt waardoor klanten bereid zijn om uw zaak weer te bezoeken. De klant zal veeleisender geworden zijn, zowel op het gebied van dienstverlening, hygiëne en comfort. Heel wat werk aan de winkel dus!


Als horecamanager zal het uw taak zijn om dit alles in goede banen te leiden en daarbij zullen uw leiderschapskwaliteiten heel belangrijk zijn.

Blijf gedreven en gemotiveerd


Denk nu al na over wat u na de heropstart van de horeca wil bereiken. Hoogstwaarschijnlijk heeft u door deze coronacrisis uw doelstellingen moeten bijschaven. Misschien heeft u zelfs uw concept enigszins moeten wijzigen.


Welke veranderingen u ook heeft moeten doorvoeren blijf achter deze beslissingen staan. Blijf gedreven in hetgeen u wil bereiken. Geef deze gedrevenheid ook door aan uw medewerkers. U zult immers als team nieuwe doelstellingen moeten bereiken.


Zorg ervoor dat uzelf gemotiveerd blijft – ook al loopt het bij de heropstart niet zo vlot als u had verwacht. Motiveer niet alleen uzelf, maar ook uw medewerkers. Heropstarten en eventuele veranderingen doorvoeren zult u immers niet alleen doen.


Blijf communiceren


Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen eenmaal u de deuren van uw horecazaak weer mag openen is het belangrijk dat het hele team weet wat er van hen verwacht wordt. Communicatie is hierbij uiteraard het sleutelwoord.


Heeft u vaste medewerkers in dienst, ga dan vandaag nog met de communicatie van start. Concrete zaken zult u nog niet meteen kunnen meedelen. Het zal immers van de beslissing van de overheid afhangen wanneer en onder welke voorwaarden de horeca weer de deuren mag openen.


Bespreek wel al uw eventuele nieuwe doelstellingen, plannen en conceptwijzigingen met uw medewerkers. Deze communicatie is belangrijk zodat uw medewerkers weten wat er hen in de toekomst te wachten staat.


Er is echter ook nog een andere reden waarom het zo belangrijk is met uw medewerkers te blijven communiceren. Een tijdige en open communicatie versterkt het ‘wij-gevoel’. Uw medewerkers zullen blijven denken als een team. Misschien hebben ze suggesties of ideeën waar u zelf nog helemaal niet had aan gedacht.


Blijf coachen


Hoe u de toekomst van uw horecazaak ook ziet, u zult uw medewerkers moeten coachen zodat ze op een efficiënte manier met eventuele veranderingen kunnen omgaan.


Heeft u uw concept gewijzigd, dan zal de dagdagelijkse uitbating van uw zaak er hoogstwaarschijnlijk anders uitzien. Communiceer dit niet alleen aan uw medewerkers, maar coach hen om nu al na te denken hoe jullie samen eventueel nieuwe taken of veranderingen zullen aanpakken.


Hoe beter jullie dit als team aanpakken, hoe groter de kans dat u op langere termijn inderdaad uw bijgestelde doelstellingen bereikt.


Blijf empathisch


Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat u meer inzicht en begrip heeft voor hoe uw medewerkers denken en zich voelen. Als u zich kunt inleven in wat er speelt bij uw medewerkers, dan leidt dit vaker tot het behalen van gezamenlijke doelstellingen.


Misschien zullen uw medewerkers zelf met vragen zitten over veiligheid en gezondheid. Misschien krijgt u omwille van een nieuwe familiale situaties de vraag om uurroosters flexibeler op te stellen. Misschien willen sommige medewerkers net meer bij de organisatie betrokken worden.


Goed leiderschap kenmerkt zich ook door het vermogen om contact te maken met uw medewerkers en u in te leven in hun situatie. Hoe meer u rekening houdt met bepaalde wensen of verlangens, hoe gemotiveerder uw medewerkers zich zullen inzetten.


Blijf op de hoogte


Als horecaconsultant volg ik uiteraard alle ontwikkelingen op de voet. Wilt u goed geïnformeerd blijven, schrijf u dan zeker in om op de hoogte te blijven of neem vrijblijvend contact met mij op. Wilt u nog meer tips, heeft u zelf goede ideeën die u wilt delen of wilt u op de hoogte blijven van alle maatregelen en plannen, sluit u dan zo snel mogelijk aan bij de besloten Facebookgroep Horeca na CORONA! Samen wordt het immers ietsje makkelijker om deze crisis te overwinnen.