• Gino Vermeulen

Leiderschap tijdens deze crisissituatie

De Coronacrisis heeft mensen onzeker gemaakt, niet alleen wat hun gezondheid, maar ook wat hun werkgelegenheid en daarbij horend hun financiële toestand betreft. Als horecaondernemer bent u de leider van een heel team en een van uw taken is ervoor zorgen dat uw medewerkers zich goed voelen op de werkvloer, maar ook dat ze toch enig toekomstperspectief hebben. Niet makkelijk in de huidige situatie, maar als manager wordt er toch van u verwacht dat u ook – en misschien vooral – in crisissituaties de leiding neemt zodat uw medewerkers ondanks alles nog steeds positief kunnen blijven.


Ook de organisatie van uw bedrijf is een van uw taken. U heeft misschien jarenlang uw organisatie op een perfecte manier draaiende kunnen houden. De Coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat er in de horecawereld heel wat veranderingen werden doorgevoerd. Niet alleen crisissituaties, maar ook veranderingen maken mensen heel onzeker. Als manager moet u dan ook deze veranderingen op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Heel concreet kunt u dit doen door alle maatregelen die de overheid oplegt perfect na te leven. Dit is niet alleen belangrijk om de veiligheid van uw klanten en uw medewerkers te verzekeren, maar ook om te vermijden dat u boetes krijgt. Maar u kunt nog veel meer doen!

De rust bewaren


Toen de horecazaken op 8 juni hun deuren weer mochten openen waren de regels vrij duidelijk: een vast sluitingsuur, zoveel mogelijk afstand bewaren tussen zowel klanten als medewerkers onderling en zorgen voor een perfecte hygiëne.


Nu het aantal Coronabesmettingen weer toeneemt, heeft de overheid in allerijl weer nieuwe maatregelen opgelegd. Ook tijdens een horecabezoek is een mondmasker nu verplicht – behalve wanneer mensen aan tafel zitten – en als horeca-uitbater moet u in het kader van contact tracing de naam en het telefoonnummer vragen van uw klanten. Deze nieuwe maatregelen in de horeca lijken een wat paniekerige beslissing van de overheid te zijn die zeker voor heel wat verwarring en onrust zal zorgen. Maar ... het zij zo.


Probeer als manager van een horecazaak u niet te laten meeslepen door de paniek die er voor het ogenblik bij de overheidsdiensten heerst. Ik zal zeker niet ontkennen dat de situatie ernstig is, maar rust bewaren is veel belangrijker dan u te laten overspoelen door informatie en alles op korte termijn te willen aanpakken. Rust, kalmte en zowel uw klanten als uw medewerkers het gevoel geven dat u goed over alle zaken heeft nagedacht en doordachte veranderingen uitvoert zal veel meer bijdragen aan een veilige en prettige omgeving dan te handelen onder de druk van de algemene paniek.


Paniek en angst doen mensen vluchten en dat wilt u als horecaondernemer zeker niet. Probeer – uiteraard met naleving van alle voorwaarden – zowel bij uw medewerkers als uw klanten de rust te bewaren. Maak zowel uw medewerkers als uw klanten duidelijk dat u veranderingen heeft doorgevoerd en dat alle maatregelen in uw horecazaak perfect worden nageleefd. Doe dit vol zelfvertrouwen én met de glimlach.


Hoop creëren


Misschien zit u als horecaondernemer zelf met de handen in het haar en ziet u de toekomst zelf maar somber in. Het wegvallen van zekerheden maakt mensen immers moedeloos. Noch uw medewerkers, noch uw klanten zijn echter gebaat bij een ondernemer die zelf alle vertrouwen in de toekomst verloren is.


Als ondernemer moet u altijd vooruitdenken, ondanks verschillende crisissituaties die zich voordoen. Meer nog: crisissituaties vragen om leiderschap. Hoop op betere tijden is belangrijk om uw personeel gemotiveerd, uw klanten tevreden en uw horecazaak draaiende te houden. Creëer dan ook die hoop!


Maak uw medewerkers en klanten duidelijk dat u best wel weet dat de zaken aan het veranderen zijn, maar dat verandering ook een positief effect kan hebben. Veranderingen creëren immers nieuwe kansen en het is de taak van u als horecamanager om mensen erop te wijzen dat deze veranderingen nieuwe mogelijkheden kunnen bieden.


Blijf op de hoogte


Als horecaconsultant volg ik uiteraard alle ontwikkelingen op de voet. Wilt u goed geïnformeerd blijven, schrijf u dan zeker in op mijn nieuwsbrief of neem vrijblijvend contact met mij op.


Blijf als horecaondernemer vooral niet bij de pakken zitten. De steunmaatregelen van de overheid kunnen u wat helpen om deze bittere pil te slikken. Wilt u hierover meer informatie? Dan verwijs ik u graag naar mijn Facebookpagina Horeca na CORONA. Heeft u praktische vragen over de steunmaatregelen van de overheid, aarzel dan vooral niet om met mij persoonlijk contact op te nemen.