top of page
  • Foto van schrijverGino Vermeulen

Met welke maatregelen moet uw horecazaak rekening houden?

Sedert 18 februari zijn er heel wat versoepelende maatregelen van kracht inzake corona. Ook in de horeca werden gelukkig versoepelingen doorgevoerd.


We bevinden ons echter nog altijd niet in het stadium van voor de coronapandemie. Als horeca-uitbater moet u nog steeds met bepaalde zaken rekening houden.


In dit opzicht zijn er trouwens ook 2 belangrijke nieuwe begrippen ingevoerd als het op de uitbating van uw horecazaak aankomt: dynamisch en niet-dynamisch.


Laten we deze begrippen even van dichterbij bekijken en nagaan wat de regels precies zijn bij een dynamische of niet-dynamische horecazaak.

Betekenis dynamisch en niet-dynamisch


Dynamisch


Rechtstaand of grotendeels interactief of bewegend.


Niet-dynamisch


Zittend en grotendeels niet-interactief en niet bewegend.


Welke maatregelen zijn van toepassing?


Voor deze beide begrippen gelden verschillende minimale maatregelen.


Bij een niet-dynamische horecazaak


Heeft u een niet-dynamische horecazaak - een restaurant of een tearoom bijvoorbeeld - dan gelden volgende minimale regels:


Als uitbater moet u het volgende doen:

  • Uw klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen.

  • Middelen ter beschikking stellen voor de noodzakelijke handhygiëne voor uw medewerkers en uw klanten.

  • Gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.

  • Zorgen voor een goede verluchting van de binnenruimten.

  • Voor uzelf en uw medewerkers de mondmaskerplicht handhaven.

Als de limietwaarde voor de binnenluchtkwaliteit niet kan worden nageleefd, dan moet een afstand van 1,5 m bewaard worden tussen de tafels of gezelschappen of moeten er andere maatregelen genomen worden zodat de limietwaarde vanaf de volgende dienstverlening kan worden nageleefd.


Bij een dynamische horecazaak


Baat u een dynamische horecazaak uit – een danscafé of een discotheek bijvoorbeeld – dan komt er een belangrijke maatregel bij.


Het aantal klanten dat binnen wordt ontvangen moet beperkt worden tot 70% van de totale capaciteit van de binnenruimten.


Hierop zijn een paar uitzonderingen mogelijk:


U hoeft hier geen rekening mee te houden als het cliënteel niet dynamisch-is en zich grotendeels niet beweegt. Heel simpel gezegd betekent dit dus dat als u een danscafé uitbaat en uw klanten niet dansen of zich niet bewegen u meer dan 70% van de totale capaciteit mag overschrijden. Deze capaciteit mag ook overschreden worden als de activiteiten plaatsvinden in het kader van een huwelijksfeest of een uitvaart.


Ook als de streefwaarden volgens de CO2-meter wat betreft de luchtkwaliteit kunnen worden nageleefd mag de totale capaciteit van 70% overschreden worden.


Een onderscheid qua maatregelen wordt ook gemaakt voor binnen- of buitenactiviteiten, vooral wat betreft de definiëring van een binnen- of buitenruimte.


Er worden bepaalde voorwaarden opgelegd voor terrassen en tenten om beschouwd te worden als buitenruimte.


Deze moeten:

  • Ofwel aan minstens twee zijden volledig open zijn.

  • Ofwel aan één zijde volledig open zijn en waarvan de diepte maximaal twee maal groter is dan de hoogte van de open zijde.

  • Ofwel niet overdekt zijn.

Hou er wel rekening mee dat lokale overheden voor openbare ruimten – met inbegrip van terrassen - nog bijkomende maatregelen kunnen opleggen waar u zich uiteraard moet aan houden.


Blijf op de hoogte


Als horecaconsultant volg ik uiteraard alle ontwikkelingen op de voet. Wilt u goed geïnformeerd blijven, schrijf u dan zeker in om op de hoogte te blijven of neem vrijblijvend contact met mij op.