• Gino Vermeulen

Overzicht nieuwe maatregelen en steunpakketten

Ondanks de inspanningen van de horeca om de besmettingen van het Coronavirus tegen te gaan is het weer zover: vanaf maandag 16 oktober 2020 moeten alle restaurants en cafés weer sluiten voor een periode van een maand.


Het overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land heeft wel beloofd dat de maatregel na twee weken zal worden geëvalueerd. Er werd voor de horecasector ook een omvangrijk steunpakket voorzien.


Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, gaf al een reactie op deze nieuwe maatregelen: hij ziet het als een gitzwarte dag voor de horeca.


Recent werd nog bevestigd dat er nauwelijks besmettingen waren in de horeca in Vlaanderen. Als er dan toch geen bewijzen zijn voor meer besmettingen in de horeca beschouwt hij – en vele horeca-uitbaters met hem - dit als een heel onrechtvaardige beslissing. De Caluwé vindt het vooral jammer dat de horeca wordt beschouwd als de jojo van de samenleving.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon vindt het een verschrikkelijke beslissing. Hij stelt dat deze beslissing niets te maken heeft met het al dan niet navolgen van de regels door cafés en restaurants. De reden waarom deze beslissing werd genomen is omdat nu 10% van de bevolking drager is van het virus en dat de horeca de omgeving bij uitstek is waar mensen dicht bij elkaar komen. Omdat de ‘schuld’ inderdaad niet bij de horeca ligt, werden er dan ook tal van economische compensatiemaatregelen voorzien.


Ik zet ze graag even voor u op een rijtje.


De Federale Overheid


De Federale Overheid zal het overbruggingsrecht verdubbelen voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. Deze zelfstandigen ontvangen een dubbele tussenkomst van het sociaal verzekeringsfonds. Voor zelfstandigen zonder kinderen komt dit op een bedrag van 2.583 euro.


Heeft u wel kinderen, dan kunt u rekenen op 3.226 euro.


De Vlaamse Regering


Ook de Vlaamse Regering heeft een aantal nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt.


De Vlaamse Regering wil vooral waarborgen dat de cafés en restaurants hun vaste kosten kunnen betalen. In tegenstelling tot de vorige steunmaatregelen waarbij iedereen een forfaitair bedrag van 4.000 euro kreeg wordt nu gekeken naar de omzet van dezelfde periode vorig jaar. Het plan is om 10% van deze omzet uit te keren.


Horecazaken worden geacht automatisch te voldoen aan de voorwaarden van omzetverlies en moeten bijgevolg hun omzetverlies niet aantonen.


Bij het indienen van uw aanvraag kunt u meteen van deze steunmaatregelen genieten voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020.


Voor kleine bedrijven is er een maximumbedrag van 11.250 euro voorzien.


Voor bedrijven met minimaal 10 werknemers wordt dit bedrag vastgesteld op 22.500 euro.

Wat de Vlaamse Regering nu doet is zware omzetverliezen helpen dragen. Het blijft dan ook mogelijk om een overeenkomst te sluiten omtrent de handelshuurovereenkomst. Als de verhuurder een maand huur kwijtscheldt, dan staat de Vlaamse Overheid borg dat twee maanden betaald worden.


Ondertussen overweegt Horeca Vlaanderen de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om de beslissing om cafés en restaurants te sluiten ongedaan te maken. Hilde Crevits, Vlaams minister van werk en economie kan deze reactie perfect begrijpen. Ze benadrukt dat dit geen vingerwijzing is naar de horeca, maar een noodzakelijk maatregel die verband houdt met andere maatregelen die opgelegd werden. Als mensen maar één extra contact mogen hebben buiten het gezin en als je ook weet dat de plaats bij uitstek om sociale contacten aan te gaan de horeca is, dan lijkt dit voor de Vlaamse Regering een logische beslissing om de horeca te sluiten.


Horeca Vlaanderen is nog steeds in overleg met de bevoegde ministers om details te verkrijgen over het nieuwe beschermingsmechanisme. Op de website www.horecavlaanderen.be kunt u alle ontwikkelingen op de voet volgen. Ook ik hou deze website in de gaten. Zodra alle maatregelen en voorwaarden bekend zijn, kunt u ook van mij een update verwachten.


Deze nieuwe maatregelen betekenen nog maar eens een mokerslag voor de horeca. Ik doe vooral een oproep om de moed niet te laten zakken. Laat ons hopen dat we na 4 weken de deuren weer kunnen openen zodat we eind december toch van de feestdagen kunnen genieten.


Tot slot


Als horecaconsultant volg ik uiteraard alle ontwikkelingen op de voet. Wilt u goed geïnformeerd blijven over bijkomende steunmaatregelen van de overheid, schrijf u dan zeker in op mijn nieuwsbrief of neem vrijblijvend contact met mij op. Wilt u nog meer tips, heeft u zelf goede ideeën die u wilt delen of wilt u op de hoogte blijven van alle maatregelen en plannen, sluit u dan zo snel mogelijk aan bij de besloten Facebookgroep Horeca na CORONA! Samen wordt het immers ietsje makkelijker om deze crisis te overwinnen.